Månadsvis arkiv för januari, 2016

Vad är bäst – äga eller hyra verksamh...

Vad är bäst – äga eller hyra verksamhetsfastigheten?
Många företag, särskilt de som är i behov av stora ytor eller mycket speciell utformning av verksamhetslokalerna, hamnar förr eller senare i en situation där de behöver överväga vad som är bäst – att äga eller att hyra. Detta är en svår fråga som måste bedömas från fall till fall, och där man tar hänsyn till många olika faktorer. Varje företa [...]