Månadsvis arkiv för augusti, 2016

The Internet of Things

The Internet of Things
Med The Internet of Things (sakernas internet) avses hur föremål kan spara och utbyta data om de försetts med elektroniska delas såsom sensorer och internetuppkoppling. Det kan till exempel röra sig om hushållsapparater, funktionskläder, fordon och byggnader. Nätverket gör att sakerna kan skicka ut och ta emot information, vilket till exempel [...]