Skall du använda social media marketing?

Social media marketing kan vara ett mycket billigt och effektiv sätt att marknadsföra dina produkter. Till skillnad från att ha en webbsida så är dock social media marketing inte alltid ett bra alternativ för alla företag. Huruvida social media marketing är ett bra alternativ för ditt företag beror helt på vilken bransch ditt företag agerar inom. Social media marketing kan vara ett mycket effektivt sätt att marknadsföra sina produkter inom vissa branscher men är inte särskilt effektivt inom andra.

När är social media marketing ett bra val?

Social media marketing är mest effektiv när den används för att sälja produkter som är avsedda för att ge konsumenten en vissa känsla eller låta konsumenter uttrycka sig. Det beror på att social media är mycket bra på att få konsumenten att förknippa din produkt med vissa värderingar och känslor. Om en konsument t.ex. hela tiden ser dina kläder på olika bilder med vackra lyckliga människor på vackra platser så kommer detta att skapa en positiv association hos konsumenten i förhållande till din produkt. De förknippar din produkt med positiva värden vilket i sin tur gör dem troligare att köpa din produkt. Social media marketing gör det mycket enkelt att få dina bilder inför ett mycket stort antal ögon. Detta är extra sant om du kan skapa vackra bilder som många vill dela med sig av.

Social media marketing är mest effektiv om man säljer produkter som många är intresserade av. Bra exempel på detta inkluderar t.ex. mode och smink. Inom dessa kanaler kan du bygga mycket stora grupper som följer dina social media kanaler och som i sin tur är mycket benägna att dela med sig av dina bilder till sina vänner så att ditt budskap når ännu fler ögon.

Detta är sant oavsett om du säljer billiga massproducerade förbrukningsvaror såsom smink eller kläder, eller om du säljer mer exklusiva sällanköpsvaror. I båda fallen kan social media marketing skapa en positiv association som får potentiella kunder att drömma och vilja ha just din produkt. Genom att köpa produkterna så associerar de sig själva med de positiva känslor som du via social media marketing har associerat med din produkt.

När är social media marketing ett sämre val?

Social media marketing är sällan ett särskilt bra val när man marknadsför varor mot företag eller om man marknadsför osexiga sällanköpsvaror. Det är t.ex. mycket svårt för en lokal golvläggare att framgångsrikt använda sig av social media marketing för att locka till sig nya kunder. Men det är inte omöjligt.

Folk spontanköper inte golv och kommer troligen inte vilja följa en golvläggare på social media. De tänker inte på golv eller golvläggning tills de faktiskt vill byta golv och då är de troligare att använda Google än social media för att hitta en golvläggare. Social media marketing är mest effektivt inom branscher där besökaren har ett fortgående intresse.

Om du har företag som tillverkar golv kan social media marketing vara mer effektivt för att öka kännedomen om ditt märke. Det är på det mer lokala planet, såsom t.ex. för enstaka golvläggare som det är mindre effektivt.

På samma sätt så är social marketing mer effektivt när man riktar sig mot privatkunder. Företagskunder är mindre troliga att använda sig av social media för att hitta produkter. Om du agerar mot företag så är mer riktade marknadsföringskampanjer ofta mer effektiva och mer framgångsrika.

Slutsatser

Social media marketing kan användas för att sälja nästan vilken produkt som helst. Marketing formen är dock mycket mer effektiv inom vissa branscher än den är inom andra. Det är därför inte alltid värt att lägga ner tid på denna typ av marknadsföring. Inom vissa branscher är andra metoder mer effektiva och det är därför bäst att rikta in sig på dessa.

Inom vissa branscher är dock social media marketing mycket effektivt och om du agerar inom dessa branscher kan det vara värt att anlita en social media expert som bara jobbar med att marknadsföra ditt företag på social media. Detta då det tar tid och ansträngning för att nå ett stort följe på social media.

Se vilka andra företag inom din bransch som har social media sidor och undersök hur många följare de har och i vilken grad deras poster delas. När du har sett denna information kan du avgöra om social media marketing verkar effektivt för dig inom din bransch. Ju fler följare och desto mer delade posterna är desto troligare är det att social media marketing kan ge bra effekt för dig.