Tips för dig som vill starta ett företag

Att starta ett eget företag är en dröm för många, men det kräver noggrann planering och välgrundade strategiska beslut för att lyckas. Väldigt många företag som startar överlever inte sina första år.

Här delar vi med oss av några tips på saker du bör tänka igenom och ha en plan för innan du tar steget in i företagarvärlden. Listan är inte uttömmande.

1. Affärsidé och marknadsanalys

 • Utveckla en stark affärsidé: Din affärsidé behöver vara lönsam och genomförbar. Det bör finnas ett klart värde eller en lösning som din produkt eller tjänst erbjuder. Varför ska kunder välja just ditt företag istället för andra företag? Du behöver inte uppfinna något helt nytt och revolutionerande; däremot är det bra om ditt företag erbjuder något speciellt som gör att kunder har anledning att välja just ditt företag. Exempel: Att driva ett café är definitivt inte något helt nytt, men att driva ett café på en ort som inte redan har ett café innebär en lösning för boende på orten som vill gå på café utan att behöva resa långt. Att driva ett café på en gata som redan har tre caféer är inte något nytt, men att öppna ett café som inriktar sig på en viss nisch som inte redan finns på gatan är något nytt och ger kunder en anledning att besöka just det caféet.
 • Marknadsanalys: Skaffa information om din målmarknad. Vilken är din målgrupp? Vad är konkurrenssituationen? En detaljerad marknadsanalys hjälper dig att förstå din marknadspotential och utmaningar.

2. Affärsplan

 • Skapa en affärsplan: Din affärsplan är din karta för hur ditt företag ska drivas och utvecklas. Det bör inkludera din affärsmodell, marknadsstrategier, finansiella prognoser och driftsplan. Det är viktigt att göra efterforskningar så att din affärsplan blir baserad på verkligheten snarare än fantasier och missuppfattningar. Har man aldrig drivit företag tidigare är det extra viktigt att inhämta pålitlig information i förväg så att ens affärsplan blir en plan som verkligen går att sjösätta och använda snarare än en romantisk fantasi om hur det är att driva företag.

3. Finansiering

 • Startkapital: Beräkna hur mycket pengar du behöver för att starta och driva ditt företag. Tänk på allt från produktutveckling till marknadsföring och löpande kostnader.
 • Finansieringsalternativ: Utvärdera olika finansieringskällor, till exempel egna besparingar, lån, investerare och crowdfunding. Många nya företagare behöver använda sig av en kombination av flera källor för att komma igång och hålla företaget flytande tills det börjar bära sig självt. Även senare kan man behöva finansiering för att klara sig genom tuffa perioder eller för att bekosta tillväxt, men då ser alternativen ofta lite annorlunda ut eftersom företaget nu har en ekonomisk historia att visa upp för potentiella långivare och investerare.

4. Juridiska aspekter

 • Företagsform: Välj lämplig företagsform. Detta påverkar bland annat beskattning och deklaration, juridisk ansvarsfördelning och hur företaget styrs.
 • Registrera företaget: Se till att registrera ditt företag hos relevanta myndigheter.
 • Lagar och regler: Var medveten om lagar och regler som gäller för din bransch och din verksamhet.

5. Varumärke och marknadsföring

 • Varumärkesidentitet: Utveckla en stark varumärkesidentitet, inklusive ett företagsnamn, logotyp och marknadsföringsmaterial. Det är bra att lägga ned omsorg på dina val så att du slipper ändra saker som logotyp senare, när du redan har lagt tid och resurser på att jobba in din profil.
 • Marknadsföringsstrategi: Ha en klar strategi för hur du ska nå ut till din målgrupp, inklusive digital marknadsföring och traditionella marknadsföringskanaler.

6. Riskhantering

 • Riskanalys: Identifiera potentiella risker i din affärsmodell och planera hur du ska hantera dem. Fundera kring olika typer av risk, till exempel ekonomisk risk, juridisk risk och hälsomässiga risker.
 • Försäkringar: Se över vilka försäkringar som kan vara nödvändiga för att skydda ditt företag, dig själv och eventuella anställda. Indirekt kan man också behöva ett försäkringsskydd som skyddar kunderna, till exempel de personer som bor på ditt hotell.

7. Nätverk och mentorskap

 • Bygga nätverk: Nätverkande kan vara viktigt för att hitta potentiella kunder, samarbetspartners, leverantörer och rådgivare.
 • Mentorer och rådgivare: Sök mentorskap och råd från erfarna företagare och branschexperter. Vad gäller allmänt företagande kan det ofta finnas mycket att lära även från personer som inte är verksamma i just din nisch och där är också risken mindre för att du uppfattas som en konkurent snarare än någon man vill hjälpa fram.

8. Balans mellan arbete och privatliv

 • Personlig balans: Var beredd på att företagande kan vara tidskrävande. Sätt gränser och upprätta rutiner för återhämtning för att bibehålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Fundera på hur året kommer att se ut – är det vissa perioder som kommer att vara mer intensiva än andra på grund av verksamhetens natur? Hur kan du ta höjd för att säkerställa att du och eventuella anställda får den uppladdning och återhämtning som krävs? Går något att göra i förväg under resten av året för att minska arbetsbördan under de mest intensiva perioderna?

9. Långsiktig vision och anpassningsförmåga

 • Långsiktiga mål: Ha tydliga långsiktiga mål för ditt företag, men var också beredd att anpassa dig till förändrade marknadsförhållanden, kundernas behov och nya möjligheter som dyker upp.

10. Utvärdering och justering

 • Regelbunden utvärdering: Utvärdera regelbundet ditt företags prestanda och gör nödvändiga justeringar i din strategi och dina planer.
 • Håll dig uppdaterad: Håll dig uppdaterad vad gäller till exempel lagar och regler, och trender i samhället som kan påverka din affärsverksamhet och nödvändiggöra en anpassning till nya förhållanden.