Investeringssparkonto (ISK)

I ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i aktier, fonder och vissa andra finansiella produkter. Denna sparform skapades av lagstiftaren för att göra det enklare för vanliga privatpersoner att deklarera sitt sparande i aktier mm.

spara isk

Istället för att betala skatt på realiserade vinster betalar du en årlig schablonskatt baserat på värdet på de tillgångar du har i ditt ISK. Du behöver alltså aldrig deklarera försäljningar av tillgångar, oavsett om försäljningen gav vinst eller förlust.

Att du betalar skatt på värdet – inte på realiserade vinster – innebär att du betalar skatt även för år då värdet på dina tillgångar i ditt ISK har sjunkit. Så länge det finns något av värde i ditt ISK betalar du skatt på det, även om värdet har gått ned jämfört med föregående år eller jämfört med inköpsvärdet för tillgångarna.

Det här med att beräkna schablonskatten kan verka lite krångligt, men som tur är kommer det sparinstitut som du har ditt ISK hos att göra det åt dig och rapportera siffrorna både till dig och till Skatteverket. Om du vill veta hur beräkningen går till så finns det bra och detaljerad information hos Skatteverket.

Schablonskatten kommer att vara förifylld när du får din deklarationsblankett från Skatteverket.

Var kan jag skaffa ett investeringssparkonto?

Investeringssparkonton tillhandahålls av banker, värdepappersbolag och fondbolag.

Det är en bra idé att jämföra vad de har att erbjuda innan man skaffar sig ett ISK, eftersom regler och villkor varierar.

Är det tillåtet att ha ISK hos flera olika banker?

Ja, du kan ha investeringssparkonton hos flera olika banker, värdepappersbolag och fondbolag samtidigt. Ibland är det den bästa lösningen, t ex om en bank erhåller bäst villkor för den sorts aktiesparande du vill göra medan en annan har ett bättre utbud av fonder.

Registeras aktierna i mitt namn?

Du står själv som ägare till allt i ditt investeringssparkonto, och aktier registereras i ditt namn. Detta innebär bland annat att du har rätt att rösta på bolagsstämmorna för de aktiebolag du äger (röstberättigande) aktier i.

Är mitt sparande i ISK bundet?

Nej, sparandet är inte bundet. Du kan när som helst sälja en eller flera av tillgångarna, och du kan också ta ut eventuelal pengar ur ditt ISK när du vill.

Det finns också möjlighet att när du vill flytta tillgångar från ditt ISK hos en viss bank till ditt ISK i en annan bank. Vissa banker tar dock ut en överflyttningsavgift.

Omfattas jag av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet?

Ja. De värdepapper du har i ditt ISK omfattas av investerarskyddet och de pengar du har i ditt ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Men jag vill kunna göra avdravg för realiserade förluster!

Om du vill kunna göra avdrag i deklarationen för realiserade förlsuter är ISK inte rätt sparform för dig. Då passar istället sparande i vanlig aktiedepå eller fondokonto.