FX: Att handla med de fem stora

På denna sida kan du tips som du som forex handlare bör tänka på om du villhandla med de fem stora valutaparen.  Om du inte vet hur forex handel fungerar så rekommenderar jag att du besöker daytrading.com och lär dig hur forex handel fungerar innan du läser denna artikel.   De fem valutapar som handlas mest på FX marknaden är:

  1. EUR/USD (euro/US dollar)
  2. USD/JPY (US dollar/Japanese yen)
  3. GBP/USD (British pound/US dollar)
  4. AUD/USD (Australian dollar/US dollar)
  5. USD/CAD (US dollar/Canadian dollar)

valutor i världen

Bra att veta för dig som vill handla med någon av de fem stora

EUR/USD

Det här är ett förhållandevis nytt valutapar eftersom euron är en så pass ny valuta. Det är det mest handlade av alla valutapar och för år 2019 utgjorde EUR/USD ungefär 24% av alla affärer på FX marknaden. Det är inte svårt att förstå med tanke på att valutorna representerar två så stora ekonominer: USA och Eurozonen.

Valutaparet EUR/USD har extremt hög likviditet och tajta spreads, vilket förstås uppskattas av många FX-handlare.

Valutaparet EUR/USD tenderar att ha negativ korrelation med USD/CHF, vilket innebär att de tenderar att röra sig i motsatta riktningar på valutamarknaden. Relationen mellan EUR/USD och GBP/USD är däremot positiv – de rör sig ofta i samma riktning.

En faktorer som tenderar att påverka växelkursen EUR/USD är de räntor som sätts av Europeiska Centralbanken (ECB) och US Federal Reserve (Fed). Den valuta som är associerad med den högsta räntan tenderar att också vara den valuta det blir högst efterfrågan på, eftersom högre ränta ger bättre avkastning på investeringar.

USD/JPY

Det här valutaparet har U.S. Dollar som basvaluta och japanska yen som motvaluta. Det har flera smeknamn, inklusive The Gopher.

Det är det näst-mest handlade valutaparet på forexmarknaden i volym, och för år 2019 utgjorde handel med ”The Gopher” över 13% av transaktionerna på forexmarknaden. USD/JPY har mycket hög likviditet. USD är världens mest handlade valuta, och JPY är den mest handlade valutan i Asien.

Det här valutaparet tenderar att röra sig i samma riktning som USD/CHF och USD/CAD.

De räntor som sätts av den japanska centralbanken Bank of Japan har stor påverkan på yenens växelkurs, inklusive dess växelkurs mot USD.

GBP/USD

Det här valutaparet består av det brittiska pundet som basvaluta och U.S. dollar som motvaluta.usd

Det här valutaparet har smeknamnet ”cable” eftersom telegrafkabeln mellan Europa och Nordamerika användes för att skicka information mellan London och New YorkCity om bid och ask för GBP/USD.

GBP/USD tenderar att röra sig i samma riktning som EUR/USD och i motsatt riktning från USD/CHF.

När den brittiska ekonomin växer snabbare än USA:s ekonomi tenderar det att innebära att GBP stärks mot USD, och vice versa.

De räntor som sätts av centralbanken Bank of England (BoE) har stor påverkan på växelkurserna för GBP, inklusive dess växelkurs gentemot USD.

AUD/USD

Det här valutaparet har smeknamnet Aussie eftersom det har Australian dollar som basvaluta.

Det här valutaparet tenderar att röra sig i motsatt riktning från USD/CAD, USD/CHF och USD/JPY.

Marknadsvärdet på AUD – inklusive dess relation till USD – är starkt förknippat med hur det går för Australiens export, och extra viktig är exporten av järnmalm och kol. Om världsmarknadspriset på dessa råvaror sjunker tenderar det att sänka värdet på AUD.

Marknadsvärdet för AUD påverkas också av de räntor som sätts av centralbanken Reserve Bank of Australia (RBA).

USD/CAD

Det här valutaparet har smeknamnet Loonie, eftersom en fågel av arten Common Loon  (Gavia immer) pryder endollarsmynten i Kanada.

Det här valutaparet tenderar att röra sig i motsatt riktning från AUD/USD, GBP/USD och EUR/USD.

Styrkan på den kanadensiska dollarn är starkt förknippad med priset på råolja på världsmarknaden, eftersom olja är Kanadas främsta exportvara. På världsmarknaden betalas olja vanligen med USD, så Kanada kan få in mycket USD genom att exportera sin olja. Om priset på olja ökar brukar det innebär att CAD stärks gentemot USD. Relevant att veta i sammanhanget är också att USD vanligen försvagas när oljepriset ökar. FX-handlare som handlar med valutaparet USD/CAD brukar alltid hålla ett vakande öga på priserna för Brent crude och US crude.