Företagsförsäkringar

När man startar ett företag är det bra att redan från början se till att ha ett adekvat försäkringsskydd, oavsett hur stor eller liten verksamheten är. Det finns tyvärr gott om exempel på företag som tvingats lägga ned för att de drabbats av någon händelse som de saknat tillräckligt försäkringsskydd för att kunna överleva. Det kan röra sig om allt från att ens lager blir vattenskadat till att företaget döms att betala ett stort skadestånd i ett tvistemål.

Många nyblivna företagare tänker att de ska ordna det där med företagsförsäkringar senare – när verksamheten är större, när det inte är lika ont om pengar, när vi börjar hålla större lager, när vi flyttar ut ur skrubben i garaget och skaffar ett riktigt kontor, när vi har fler än tre klienter, osv. Detta är ett farligt tankesätt eftersom det innebär att företaget står oförsäkrat, och detta under en period där det förmodligen är extremt känsligt för minsta störning och även små extrakostnader eller minskade inkomster kan vara tillräckligt för att ställa till stora problem för verksamheten. Tänk också på att du inte kan räkna med att din hemförsäkring ska täcka din företagsverksamhet. Hemförsäkringar är tänkta för att täcka privatlivet – driver du företag hemifrån utan korrekt företagsförsäkring kan det uppstår problem om något inträffar som du behöver få ersättning för. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få mer information om vad gäller.

Paketlösningar

Företagsförsäkringar är ofta paketlösningar som innehåller många olika sorters skydd. På så vis påminner de om hemförsäkringen. Det är ju få hushåll som vill ha en hemförsäkring som bara gäller mot brand eller bara mot inbrott eller bara består av rättsskydd. På samma sätt vill de flesta företagare ha en paketlösning som innehåller många olika sorters skydd. Exakt vilken paketlösning som är bäst beror förstås på den verksamhet som ska försäkras.

Här är några exempel på försäkringsskydd som kan ingå i paketlösningar för företag:

Försäkringstyp Info
Egendomsförsäkring Ger ersättning då egendom förstörts eller skadats
Personalförsäkringar Försäkring av företagets personal
Ansvarsförsäkring Ger ersättning om företaget tvingas betala skadestånd
Transportförsäkring Försäkring som skyddar transporter

Försäkringsrådgivare

De flesta försäkringsbolag och banker erbjuder försäkringsrådgivning för företagare. Givetvis är syftet med rådgivningen att sälja de egna bolagets försäkringslösningar, så man bör inte lita blint på vad en viss försäkringsrådgivare säger utan ta in rekommendationer från flera olika rådgivare och jämföra var någonstans man får bäst villkor.

Det kan också vara idé att tala med en tredje part som inte har några företagsförsäkringar att sälja, till exempel en jurist eller någon av de rådgivare som finns tillgängliga för den som vill starta eget.

Företagarorganisationer kan också vara behjälpliga, men även där gäller det att hålla koll på om de är så att de har ett samarbetsavtal med något visst försäkringsbolag och därför försöker pusha just detta bolags försäkringslösningar eller övertyga dig om att teckna en mer omfattande företagsförsäkring än vad som egentligen är nödvändigt. Att en organisation samarbetar med ett visst försäkringsbolag innebär givetvis inte per automatik att de är oseriösa eller ger dåliga råd – de kan mycket väl ha valt ut just detta försäkringsbolag för att det har så bra försäkringsskydd och kundservice att erbjuda medlemmarna.