Miljö

miljöMiljö är ett av de hetaste ämnena i världen just nu och vi kan förvänta oss ett växande intresse från världens alla hörn. Läget är allvarligt och vi är mer medvetna kring vår miljö än vi någonsin varit. Vi har till och med börjat få bevis på hur vår försämrade miljö har rubbat planeten på olika sätt, framför allt när det kommer till väder och vind.

Detta är förstås ingen nyhet för någon av oss och det är tydligt att allvaret är ett faktum. Arbetet med miljön kommer att fortsätta och det kommer att förändra väldigt mycket. Förhoppningsvis kommer vi till slut att kunna rädda vår natur, vårt klimat och vår planet.

Klimatet förändras

Jordens klimat förändras i allt hastigare takt och vi kan redan nu känna skillnader i klimatet som skett bara de senaste 20 åren. Om vi tänker tillbaks på hur teknikens utveckling sett ut under jordens historia så är de miljöförstörande delarna väldigt unga, de flesta knappt 100 år.

Utöver att vi kan mäta stora skillnader i temperaturer och i väderförändringar så har jordens befolkning själva börjat märka skillnader i sina klimat. Det har alltså gått så pass långt och blivit så pass påtagligt att hela världen börjat reagera.

Fossila bränslen och växthuseffekten

Det är de fossila bränslena (oljan) och energiutvinningen av kol som är de största bovarna. Bensin- och dieseldrivna fordon är fler än någonsin och bidrar till en kraftigt ökad växthuseffekt. Eldning av kol för framställande av bl.a elektricitet är också ett stort problem som lyfts fram.

Alla dessa processer för framställande av energi skapar stora mängder koldioxid som våra växter i naturen tar upp. Problemet är att vi skapar en så pass stor mängd koldioxid att våra växter inte har en sportslig chans att ens kunna ta upp en bråkdel av den. Den stora överflödiga mängden koldioxid försvinner därför vidare upp i atmosfären.

Koldioxidet gör så att det skapas en kupa runt jorden, en kupa som släpper in men inte ut solens energi. Detta göra att klimatet blir varmare på jorden och det rubbar hela klimatet, djurlivet och naturen på ett allvarligt sätt.

Miljöarbeten som förändrar världen men som hindras

Det stora fokuset ligger på att finna alternativa energikällor för drift av fordon, uppvärmning och produktion av elektricitet. De hittills mest framgångsrika innovationerna kring detta är vindkraft, vattenkraft, solceller, jordvärme och elbilar. Rent teoretiskt så skulle vi kunna ersätta de ”gamla” energikällorna med de nya innovationerna men med tanke på att det är ekonomin som styr så skulle det innebära katastrofala förändringar i världsekonomin.

Om oljan t.ex skulle förbjudas som drivmedel så skulle hela Mellanöstern rasa över en natt. Kolförbränningen producerar enorma pengar till gigantiska företag som skulle ”gå upp i rök” direkt. Alternativet att sadla om och sälja grillkol på nätet skulle inte riktigt täcka de omsättningskrav som dessa företag har.

Sammanfattning

Vi känner till våra miljöproblem och vårt medvetande ökar för varje dag. Vi blir kontinuerligt påminda om vad som händer med vår planet och vi börjar att ta problemet på allvar. Det kommer att ske stora förändringar i framtiden och det är egentligen redan hög tid att hålla sig uppdaterad på nya innovationer inom drivmedel och energiprocesser.