Factoring – rätt val för dig?

Kassaflöde kan vara ett av de största problemen för små företag. Det spelar ingen roll hur bra det går och hur mycket man säljer om man inte har några pengar på sitt konto p.g.a. att kunderna inte har betalt i tid. Detta kan vara ett extra stort problem om man arbetar mot stora företag. Stora företag betalar normalt alltid sina fakturor men de kan ha komplicerade system för att göra det och det kan ta länge innan man får sina pengar. Om man jobbar mot privatkunder och små företag kan det finnas andra orsaker till att man får vänta på sin betalning. Detta kan t.ex. omfatta att de i sin tur inte har fått betalt för sina fakturor eller att de har tillfälliga ekonomiska problem. Som småföretagare så vill man ofta ha en bra nära relation till sina kunder och då kan det vara svårt att vara hård när man kräver in pengarna från förfallna fakturor även om det egna företaget lider av att fakturorna inte har betalats.

I dessa fall kan factoring vara ett mycket bra alternativ. Factoring innebär att man säljer sina fakturor och får pengarna direkt istället för att man behöver vänta tills när fakturorna betalas. Det är sedan upp till factoring bolag att driva in fodringarna. De har inga relationer till dina kunder så de kan vara hårdare när de driver in pengarna än du kan vara.

När du säljer dina fakturor till ett factoring bolag så får några procent mindre än fakturans fulla värde. Detta är hur bolagen tjänar pengar. Fördelen för dig är att du får pengarna direkt och aldrig behöver oroa dig över ditt kassaflöde.

Bör du sälja dina fakturor?

Svaret på denna fråga kan variera mycket beroende på din och ditt företags ekonomiska situation. Ibland är det värt att betala några procent av sina intäkter för att alltid ha tillgång till pengar. I andra fall är det bättre att själv sköta om indrivningen av fakturorna och behålla alla pengar själv.

Om dit företag har en god ekonomi och en bra kontobalans är det ofta bättre att själv driva in fakturorna och behålla alla pengar. Detta då ditt företag klarar av att betala sina kostnader även om en betalning blir försenad. Ett undantag från denna regel är om du har många välbetalande jobb och det är bättre för dig att fokusera på det utan att behöva slösa tid på att hålla koll på fakturorna.

Om ditt företag däremot har en dålig ekonomi och kan få svårt att betala sin räkningar om en betalning blir försenade så är det ofta en bra ide att sälja sin fakturor även om det kostar några procent. På det sätt behöver du aldrig riskera ditt företags rykte genom att inte kunna betala dina egna fakturor en månad.

Factoring är kort sagt ett bra alternativ om du har ont om tid eller om ditt företag har bristande kassalikviditet . Om ditt företag är beroende av att få in pengar i tid.

Att tänka på när man väljer factoring företag

Det är mycket viktigt att välja att samarbeta med ett factoring företag med ett bra rykte. Du bör t.ex. undvika företag som har ett rykta av att gå alltför hårt tillväga när de driver in pengar. Företag som hotar dina kunder på ett eller annat sätt om de inte betalar. Det är viktigt att komma ihåg att factorings bolagets metoder kommer påverka ditt rykte om du har sålt dina fodringar till dem även om du inte är inblandad i eller ansvarar för indrivningen. Samarbeta bara med företag som arbetar professionellt. Undvika oprofessionella företag även om de erbjuder dig ett bättre pris för fakturorna. I vissa fall kan det vara bättre att välja ett företag som ger dig sämre betalt.

Hur de går tillväga när de driver in fodringar är inte enda anledningen till att man ibland bör välja ett annat alternativ än det bolag som ger dig bäst betalt för fakturorna. En annan viktigt faktor är att beakta är vad som händer när en faktura inte betalas. När är du ansvarig och när tar de på sig ansvaret. Hur försenad måste en betalning vara innan du anses som ansvarig.

Försök hitta ett företag som verkligen försöker driva in skulden och låter det ta lite tid innan du blir ansvarig för den obetalda fakturan.

Behåll en buffert

Det är viktigt att veta att du i många fall är skyldig att betala factoring företaget om en kund inte betalar sin faktura som de har köpt från dig. Du kan i de flesta fall inte undgå risken av uteblivna betalningar bara genom att sälja fakturan. Det är därför viktigt att hålla en buffert ifall en kund av någon anledning inte betalar sin faktura. Detta kan t.ex. beror på att de bestrider fakturan eller på att går i konkurs. Det är vanligt att olika regler gäller beroende på varför kunden inte betalar. Läs alltid igenom reglerna så att du vet exakt vilka viljor som gäller hos det factoring bolag du använder.