Kontaktlinser som varnar din mobil om ditt blodsocker sjunker för djupt

wifi-linserDen nya kommunikationstekniken interscatter communication gör det möjligt för smarta mobiltelefoner att hämta in information från enheter som inte själva har tillgång till tillräckligt med elektricitet för att generera trådlösa signaler med hjälp av konventionella metoder.

Inom den medicinska världen hoppas man nu på att genombrottet med den nya kommunikationstekniken inom en överskådlig framtid ska ge oss mätutrustning som kan skicka meddelanden till vår mobiltelefon trots att mätutrustningen inte är kopplad till något batteri.

Enligt linser.com skulle det till exempel kunna röra sig om ett par kontaktlinser som mäter bärarens blodsockernivå och skickar information om den till mobiltelefonen. En dröm för många diabetiker, som skulle kunna låta kontaktlinserna kontinuerligt mäta blodsockernivån och skicka ett akutmeddelande till mobiltelefonen om något farligt håller på att ske. På så vis skulle användaren kunna varnas redan innan han eller hon noterar några kroppsliga symptom.

Interscatter bygger på att enheter reflekterar redan existerande signaler. I exemplet ovan blir mobiltelefonen både sändare och mottagare av sådana reflekterade signaler. Forskargruppen vid Washington University i USA har visat hur det är möjligt att med hjälp av denna teknik generera signaler som kräver 10 000 gånger mindre elektricitet än vad som krävs för konventionella metoder. De har också visat att tekniken fungerar ihop med bland annat Bluetooth och WiFi, så användaren skulle inte behöva ha tillgång till någon särskild sändare och mottagare utan en helt vanlig mobiltelefon eller smart watch som kan hantera Bluetooth eller WiFi räcker.

Den forskargrupp som tog fram den nya kommunikatiostekniken bestod av doktoranderna Vikram Iyer och Bryce Kellogg, forskningsassistenten Vamsi Talla, och associate professors Shyam Gollakota och Joshua Smith. Alla fem är verksamma vid Washington University, USA och projektet genomfördes medekonomiskt stöd från The National Science Foundation och Google Faculty Research Awards.

Mer information hittar du här.