Framtidens företag effektiviserar

Effektivisering är ledordet för de flesta företag idag och för att kunna effektivisera en verksamhet så måste man ha mätvärden. Man måste veta hur mycket resurser som används, hur lång tid saker tar samt kostnaden för både arbetstid, material och inköp.

Tidrapportering effektiviserar

Jobbtimmar

Bild från Jobbtimmar.se

Tjänster för tidrapportering har ökat markant de senaste åren och de används inom mängder av branscher och verksamheter. Transportföretag, industrier och byggföretag samt diverse serviceföretag är de vanligaste branscherna som använder dessa system.

Tidrapportering ger kontroll över de resurser som finns och hur de används men också en noggrannare koll på anställda och deras arbetsinsatser. Detta gör att det i framtiden kommer kunna ställas högre krav på arbetare men också att kunna göra mer realistiska beräkningar och budgetar.

Läs mer om funktioner och se utförliga videos på Jobbtimmar.se som erbjuder en sofistikerad tjänst för tidrapportering.

Framtidens tidrapportering och effektivisering

Framtiden inom tidrapportering följer samma fotspår som de flesta andra digitala tjänster, nämligen att den blir mobil. Detta är framförallt viktigt för att arbetare ska kunna tidrapportera ute på fält såsom vid byggen, vid servicearbeten hos kund och under transporter.

Genom att använda en tjänst för mobil tidrapportering så har man möjligheten att direkt kunna rapportera in sina lagda resurser genom sin mobiltelefon och det skapar ett effektivare arbete med mindre administration och en mer exakt rapportering.

Några fördelar med tidrapportering

  • Miljövänligt och papperslöst
  • Flexibelt användande i alla olika enheter
  • Kan användas för att delegera arbetsuppgifter
  • Smidigt för fakturaunderlag och för att skapa fakturor
  • Tidbank för arbetstid, övertid och frånvaro som används till löneunderlag
  • Lagra och rapportera miltal för tjänstebilar
  • Rapportera använt material och materialkostnader