Ger perks en bättre presterande personal

Många IT företag är kända för att ge extrema förmåner till sina anställda. De har moderna kontor där det finns barnomsorg, gratis mat från välutbildade kockar, gym, vilorum, lekrum och mycket annat. Men ger dessa perks verkligen lyckligare mer effektiva anställda eller är det bara ett sätt för företagen att visa hur bra det går för dem. Är det ett sätt att projicera en viss image eller ger det märkbara resultat som hjälper företagen att bli mer framgångsrika.

Experternas åsikter går isär i denna fråga. Vissa vill hävda att det har stor effekt medan andra tror att det har begränsad effekt eller ingen effekt alls. Om man går djupare in i ämnet så märker man dock att det finns en rad saker som de flesta management expert är överens om. Att det finns vissa saker som dessa företag erbjuder som enligt de flesta experter har mycket större effekt på de anställdas välbefinnande än de flesta andra sakerna har. Turligt nog är många av de saker som anses som mest viktiga för personalens välbefinnande relativt lätta att kopiera även om man inte har särskilt stora resurser.

Ge anställda ett privat utrymme

En av de saker som har störst påverkan på personalens välbefinnande är huruvida de har ett privat utrymme eller om de sitter i ett kontorslandskap där andra kan se deras datorer och vad de jobbar med. Personal som har ett privat utrymme där andra inte kan se dem är generellt mer produktiva och mindre stressade. Ett kontorslandskap uppdelat i kuber är bättre än ett öppet landskap. Framförallt om de anställda får en dörr till sina kuber men man skall helst försöka ge sina anställda egna kontor. Dessa kontor behöver inte vara stora men de skall vara deras egna och begränsa det ljud de utsätts för från anda delar av kontoret. Det är också bra om de får göra sina kontor mer personliga genom att dekorera dem. Inred kontoren så att dina anställda sitter bakom bord och så att deras datorskärm inte syns från dörren.

Minska stressen i dina anställdas liv

Perks som hjälper till att minska den stress dina anställda känner i sina vardagsliv kan vara ett mycket effektiv sätt att förbättra deras prestationer på jobbet. Det finns många sätt som man kan göra detta. Det kan inkludera allt från relativt dyra saker som att erbjuda barnomsorg på arbetsplatsen till tydligt billigare saker som att erbjuda städhjälp. Att sambearbeta med olika företag som leverera mat till kontoret kan också vara en mycket bra ide så att personalen slipper stressa på lunchen. Du kan t.ex. utveckla ett system där de anställda kan beställa den mat de vill ha vid sin dator och där kostnaden för maten sedan dras på deras lön så att de inte behöver bry sig om att betala maten själva varje dag utan det sker centralt. Detta är bara ett exempel bland många på hur man kan hjälpa till att underlätta sina anställdas liv så att de har mer energi på jobbet.

Bättre hälsa

Det är ofta en mycket bra att erbjuda perks som är utvecklade för att förbättra din personals hälsa. Detta leder till att dina anställda får mer energi och mindre sjukfrånvaro. Denna typ av perks kan bestå av allt från gratis massage eller gymmedlemskap till betydligt billigare saker som att ha motionsgrupper på kontoret där de anställda som vill kan motionerar tillsammans och hjälpa varandra att hålla sig motiverade så att de når sina mål.

Resebudget

En perk som många IT företag såsom t.ex. Expedia erbjuder och som de flesta experter anser gör mycket för personalens trivsel och effektivitet är att erbjuda en resebudget. En summa pengar vid sidan av lönen som de anställda varje år får använda för att resa på semester för. Pengarna måste användas till resor och får inte ta ut som pengar. Detta är en mycket uppskattad perk eftersom alla äskar att resa och eftersom många tycker det är svårt att ha råd att åka på semester. En resebudget kan hjälpa till att locka mer kvalificerad personal till ditt företag och kan vara en starkt bidragande orsak till att dina anställda väljer att stanna med företaget.

An annan fördel med att erbjuda en resebudget är att du vet att dina anställda reser bort och kopplar av på en riktig semester varje år. Du behöver inte oroa dig för att de stannar hemma och kommer tillbaka till jobbet lika uttråkade som de var när semestern började.

Slutsats

Kort sagt kan sägas att saker som har en verklig påverkan på de anställdas liv kan hjälpa till att öka deras trivsel och hur väl de utför sina arbeten. Perks som är av mer lyxartad natur såsom t.ex. en företagskock i områden där det finns restauranger ger sällan några större märkbara effekter. Försök med andra ord att erbjuda perks som fyller en funktion. Inte perks som är coola att ha. Det är bara perks som fyller en funktion som bidrar med en bestående positiv effekt.