Ersätta personal med maskiner???

Utveckling går snabbt framåt och det kommer varje år alltfler lösningar som låter dig automatisera olika arbetsuppgifter istället för att använda anställda. Men när bör man använda sig av dessa automatiseringslösningar och när bör man fortsätta att förlita sig på sin personal. Svaret på denna fråga är inte alltid helt enkel. Som arbetsgivare har du ett ansvar både mot ditt företag och dina anställda. Denna fråga blir ännu mer komplicerad om företaget har andra delägare som man måste ta hänsyn till och som man har ansvar för.

Som företagsledare är ditt främsta ansvar alltid gentemot företaget själv. Inte mot aktieägarna eller mot de anställda. Om företaget inte överlever så har de anställda inget jobb och aktieägarna kan inte få någon utdelning. Det är bara när företaget har fått vad det behöver som man kan tänka på sina anställda och aktieägarna. Detta innebär att du alltid skall välja att ersätta anställda med maskiner om detta framstår som enda sättet att säkra företagets framtid. Om du inte gör det kommer inte bara de anställda som ersätts av maskiner förlora sin jobb utan även alla andra anställda när företaget går under.

Tyvärr är verkligheten sällan så svart eller vit att man kan säga att man måste automatisera för att överleva. Betydligt vanligare är att man finner sig själv i en situation där man kan förbättra resultatet genom att ersätta personal med maskiner men att företaget överlever i vilket fall. Det cyniska svaret i denna situation är att ditt främsta ansvar är mot ägarna och att du därför skall välja att ersätta personal även om det inte är nödvändigt. Detta kan dock leda till mycket dålig press och är därför sällan en så bra lösning som den först verkar vara. Man måste alltid försöka hitta en balans mellan ägarnas och de anställdas intressen.

Glöm inte kundernas preferenser

Om du funderar på att ersätta personal som interagerar med dina kunder mot maskiner så är det mycket viktigt att du beaktar dina kunders preferenser innan du tar ett beslut. I vissa fall kanske inte kunderna vill använda en maskin utan hellre får hjälp av en människa. I dessa fall kan de anställda ge dig en konkurrensfördel även om de är dyrare än automatiserade alternativ. Ett bra exempel på detta är de automatiserade kassor som man hittar i många butiker och som spar pengar jämfört mot att ha en kassörska. Nästan alla konsumenter hatar dessa kassor och kan därför välja att gå till en butik som har en kassörska för att undvika att behöva använda de automatiserade kassorna. Det kan med andra ord vara värd att ha kassörskor för att locka kunder från andra butiker som har valt att använda de billigare automatiserade kassorna. Detta är bara ett av många sådana exempel.

I andra fall kan konsumenter föredra en maskin över mänsklig personal. Många köper t.ex. hellre en dricka ur en maskin är att de köper en från en bemannad kiosk.

Du behöver inte ta dina kunder i beaktande om du funderar på att ersätta yrkesgrupper som inte arbetar mot din kunder. Ett exempel på detta är t.ex. lagerarbete.

Pröva smått

Maskiner som säljs för automatisering av arbetsuppgifter håller inte alltid var de lovar. Det är därför viktigt att börja smått och se vilka fördelar du kan se innan du investerar i fler maskiner. I vissa fall kanske du märker att maskinerna inte är ett bra alternativ om man räknar in deras inköpspris och underhållskrav.

Om maskinerna ger dig ett bra resultat kan det vara en bra ide att rulla ut förändringarna långsamt så att dina kunder får en chans att vänja sig och lära sig hur allt fungerar.

Det är inte en bra ide att ersätta alla anställda med maskiner på en gång och lämna kunderna i en automatiserad butik som de kanske inte förstår hur den fungerar. Du bör allra minst behålla en mänsklig anställd som kan hjälpa kunderna att förstå det nya systemet.

Det samma är sant om man sysslar med produktion. Man bör behålla manuell tillverkning ntills man är helt övertygad om att det nya systemet är stabilt och fungerar i tillräckligt hög grad för att man skall kunna förlita sig på det.

Komplimentera istället för att ersätta

Det bästa alternativet ur PR, personal och företagshänsyn är ofta att inte ersätta personal utan istället komplettera personalen med maskiner allt eftersom man växer och företaget utvecklas. Man kan t.ex vänta tills anställda väljer att säga upp sig innan man ersätter deras position men en maskin. På detta sätt får man ingen dålig press och man behöver inte spendera tid på att försöka hitta en ny anställd. Eftersom det huvudsakligen är lågkvalificerade yrken med hög personalomsättning som just nu kan ersättas med maskiner så behöver man oftast inte vänta särskilt länge innan man kan automatisera en del av sitt företag. Om de flesta av de anställda på en viss position har ersatts men det finns ett fåtal kvar så kan man pröva att utbilda dessa till en ny position medan man ersätter deras gamla position med en maskin. På detta sätt behåller man lojal personal på platser där man behöver anställda och automatiserar de uppdrag som man vill automatisera.

Förhoppningsvis så växer ditt företag och då kan man välja att köpa maskiner istället för att anställa människor till nya tjänster. Allt eftersom företaget växer så uppstår fler administrativa roller som man kan omskola sin lojala personal till att fylla enligt vad som sas ovan.

Genom en genomtänkt automatiseringsplan kan man ofta helt undvika att behöva välja mellan de anställda eller ägarnas intresse och istället skapa en situation där alla tjänar på automatiseringen.