Oljepriset påverkar miljön på flera sätt

olja och miljöDet senaste halvåret har bensin och oljepriset sjunkit rejält. Oljepriset har dock sjunkit mycket mer än det Svenska bensinpriset men det beror på höjd bensinskatt och att Kronan försvagats mot dollarn (oljepris sätts alltid i dollar).

Detta medför naturligtvis att vi tankar mer. Från att klaga över bensinpriser på över 15 kr / liter så blir vi genast överlyckliga för att det sjunker till 12 kr / liter. Vilket är ett inte allt för avlägset bensinpris om man tittar tillbaks i tiden.

Miljöns påverkan

Den naturliga effekten av sänkt bensinpris är att vi tankar mer och att vi använder våra fordon oftare. Detta leder naturligtvis till ökat utsläpp och en mycket negativ påverkat på miljön. Men det är inte bara de utökade utsläppen som ställer till problem.

När oljepriset rasar på detta sättet så passar många bensinbolag på att köpa in enorma mängder olja på lager. De fyller direkt sina raffinaderier och alla tänkbara tankar för att göra större marginaler på sikt.

Lagerhållning till havs

För att maximera lagerhållningen av billig olja så hyr bensinbolagen oljefartygen som transporterar oljan. Bensinbolagen fyller vartenda oljefartyg upp till kanten och sedan skriver de på hyresavtal på så lång tid som upp till ett år.

Dessa fartyg ligger sedan ute till havs med all olja i lasten och för varje dag som går så ökar riskerna för nya, gigantiska oljeutsläpp.

Vad händer vid ett oljeutsläpp?

Djurlivet påverkas omedelbart av utsläppt olja. Fåglar får sina fjädrar ihopklibbade, däggdjur får sin skyddande päls förstörd och detta gör att de inte längre tål hårdare klimat och kan frysa ihjäl.

Djuren fastnar även i oljan och dränks i den samt att många kraftigt dränkta fåglar inte längre kan flyga. På sikt stör oljan även fiskar och skaldjur i havet. När oljan blandas med vattnet och tränger in i fiskar och skaldjur så påverkar detta deras organ. Organen förstoras, upphör att fungera som de ska och på sikt påverkar det förökning, tillväxt och mycket annat.